8. מהלך הציונות הדתית | מעלת ושבח הארץ | הרב אסף נאמבורג.

הרב מתאר את שבח הארץ והעם שעליה.

עם ישראל

 

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה