1. השילוב בין החומר לרוח | הכנה לצבא.

1. השילוב בין החומר לרוח | הכנה לצבא.

הרב קצין מדבר על הקושי בשילוב בין החומר לרוח, בין הציונות לדתית בין תורה לעבודה…

והראשון לפי דברי הרב קצין שמנוסה בזה היה יעקב אבינו.

תצוגה
תצוגה
תצוגה