עמוד תרומות לפרוייקט

שלוחת 'לב לדעת'

מוקד נוסף של אור תורה ורוח יהודית בעיר שדרות היא ישיבת לב לדעת שבה לומדים כיום כ-150 בחורים מכל הארץ. ישיבת לב לדעת בראשות הרב שלמה בנימין שליט"א היא שלוחה של ישיבת ההסדר בעיר שדרות.

כשהקים הרב שלמה את ישיבת לב לדעת לפני כ- חמש עשרה שנים, למדו בה כ- שמונה תלמידים, כיום לומדים בישיבה למעלה מ-150 בחורים וגם כ-עשרות אברכים שלמדו בישיבה, התחתנו והקימו את ביתם בשדרות.

נשמח לתרומות לפרוייקטים נוספים