עמוד תרומות לפרוייקט

קרן מלגות

ידידים יקרים, בישיבה לומדים מאות בחורים ומאות אברכים בשקידה ובמסירות ולאחר מכן משמשים בתפקידים חינוכיים ומרכזיים בכל רחבי הארץ – רמי"ם בישיבות תיכוניות, עובדים סוציאליים, גרעינים תורניים ברחבי הארץ, ______________ ועוד. הישיבה מקבלת כל תלמיד אשר מתאים לו ויכול להתפתח בישיבה ללא קשר לרקע, מצב כלכלי וכדומה. סך ההנחות בשכר לימוד הניתנות מסיבות כלכליות מגיע לכ_________ ש"ח בשנה. קרן המלגות תסייע למשפחות אשר אינן מסוגלות לשלם את שכר הלימוד המלא על ידי מלגה של הנחה בשכר לימוד. הקרן תחלק את ההנחות לפי קריטריונים ברורים ושוויוניים. היעד של הקרן הוא לסייע על ידי המלגות ל-____ תלמידים בסכום שנתי ממוצע של______ש"ח לתלמיד, סה"כ ______ ש"ח. היו שותפים עימנו!

נשמח לתרומות לפרוייקטים נוספים