עמוד תרומות לפרוייקט

מדרשת מעין

מדרשת "מעיין שדרות" הינה מדרשה ייחודית בדרום, שמטרתה להכשיר בוגרות י"ב לשנת ש"ל משמעותית ויציבה, ולקראת השלבים הבאים בחייהן.
המדרשה מתמקדת בהרחבה ובניין עולמן האישי, האמוני והתורני של הבנות ומתוך כך לחיים עם אחריות בכל מרחבי החיים האישיים והלאומיים.
הדגש הוא על בניית אישיות בוחרת ומובילה את עצמה ואת חייה לדרכי התנהלות מצמיחות.

נשמח לתרומות לפרוייקטים נוספים

יום לימוד

הסכם יששכר זבולון

מדרשת מעין

קרן מלגות לאברכים

קרן מלגות לתלמידים נזקקים