עמוד תרומות לפרוייקט

הסכם יששכר זבולון

למעשה במהלך הדורות וגם כיום, ישיבות וכוללים רבים ממשיכים לקיים את עסקם בתורה בזכות הסכם "יששכר וזבולון", אותם תלמידי ישיבות הלומדים תורה מחד ומאידך יש תורמים שמחזיקים את הישיבה ואת לומדי התורה ובכך האברכים יכולים ללמוד ביותר רווחה ואילו התורמים מקבלים שכר על לימוד התורה שלהם. בסיס הסכם זה עומדת האמונה בקב"ה שגם התומך מקבל שכר כאילו הוא עצמו למד. צירוף נוסח+ לשותפות

נשמח לתרומות לפרוייקטים נוספים