שבו"שים

שמינסטים יקרים מוזמנים להגיע לשבוש בישיבתנו הקדושה