פרויקטים תורניים

כולל הלכה

מטרת לימודי הכולל היא לבנות ולגדל תלמידי חכמים המחוברים באופן עמוק ורחב לתורה ולארץ ישראל, עם זיקה לציבורים שונים ומגוונים. תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה רוחני גבוה: בתלמודים, בפסיקה, במקרא ובמחשבת ישראל לגווניה השונים, שיוכל ע"י חיבורו החזק לתורה להשתלב בעיצוב פני החברה היהודית בכלל והישראלית בפרט.

במהלך שנות הלימודים בכולל, עוסקים בשלוש תוכניות מרכזיות בלימודי ההלכה למעשה:

 • הלכות שבת
 • הלכות איסור והיתר
 • הלכות נידה ומקוואות

 

בישיבה קיים כולל מבחני הסמכה לרבנות ,שבראשו עומד הרב יצחק סופר. לימודי ההלכה בישיבה מתייחדים בכך שכל אחד יכול ללמוד כל נושא שעליו התלמיד מעוניין להבחן (שבת ,נידה ,איסור והיתר,אבלות, חופה וקידושין ומקוואות) ,וזאת בשונה מהמסלולים הרגילים בהם כלל התלמידים לומדים נושא אחד בלבד.

בקבוצת הלימוד עם ראש הכולל לומדים כ-30 אברכים ובחורים משיעור ו' הניגשים לבחינה של הרבנות הראשית, וב"ה תלמידי הכולל נחלו הצלחה בבחינות הרבנות עד כה.
העומדים בבחינות ההסמכה של הרבנות הראשית לישראל בנושאים אלו, יזכו לתעודת רב שכונה (לאחר שעמדו אף במספר בחינות נוספות)

כמובן שבשנות הלימודים בכולל קיימת זיקה משמעותית בין האברכים לבין תלמידי הישיבה הצעירים, בנוסף משתלבים האברכים בלימודים תורניים נוספים. לא מתקבלים ללימודים אלו תלמידים שלא למדו קודם לכן במסגרת הישיבה.

לפרטים נוספים: הרב יצחק סופר 052-3774594

כולל דיינות

כולל הדיינות בשדרות הוקם על ידי ראש הישיבה, הרב דוד פנדל שליט"א, מתוך רצון לגדל תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה.

בכולל ישנם אברכים אשר לומדים שנים רבות בישיבה, אשר חשקה נפשם להמשיך לגדול בתורה ולבנות קומה נוספת באישיות התורנית שלהם, התקבצו לכדי חבורה ללימוד סדרי נשים, נזיקין וחלקי שו"ע, חושן משפט ואבן העזר ומעמיקים גם בחלק מהנושאים ההלכתיים באו"ח ויו"ד.

הלימוד בכולל הדיינות שונה בהיקפו ובעומקו מהלימודים עד עתה, ומכשיר בסייעתא דשמיא את הלומדים להיות מנהיגים רוחניים בכל מקום ותחום אשר אליו יפנו.
הכולל שם דגש על כך שהלימוד יהיה מן המסד ועד הטפחות, אנו מקדישים זמן רב ללימוד הגמרות, ולכן הכולל מתאים גם למי שעוד לא רכש ידע נרחב בנשים ובנזיקין אבל נפשו חשקה לעמול בתורה ולגדול בה.

מתוך תכנית הלימודים, מידי חודש מתקיים מבחן על כשנים עשר דפים, וכך זוכים האברכים לשנן את הגמרות ולחזור עליהן.
כיון שנושאים אלו ארוכים מארץ מידה ורחבים מני ים, יש צורך בלימוד מונחה ומסודר. לשם כך, הוכנה תכנית המפרטת את הנלמד מידי שבוע, והאברכים יכולים לראות את החומר הנלמד לעוד כשנתיים קדימה.
כמו כן, מידי שבוע ניתנת רשימה של נושאי הכלים היסודיים של השבוע, על מנת שניתן יהיה להתמקד בהם.
בנוסף, האברכים מקבלים סיכום שבועי של הנלמד מן הגמרות ועד האחרונים בכדי להקל על החזרה בימי שישי ושבת. לבסוף, בכל כמה חודשים ישנה תקופת חזרות מסודרת עם מבחן על מנת לחזק את החזרה והשינון.
אך מעבר לכך, ישנם שני שיעורים שבועיים המועברים ע"י ראש הכולל, בהם מתלבנות הסוגיות היסודיות של השבוע, שיעור אחד הינו בעל אופי עיוני, והשיעור השני עוסק בישום ההלכתי לאורם של פסקי הדין בבתי הדין של ימינו.

בוגרי הכולל מיועדים להיות מנהיגים רוחניים, ולכן ישנה חשיבות גדולה בהקניית מיומנויות כתיבה ובהעברת שיעורים את האברכים. ולשם כך כל זוג אברכים מקבל קבוצה של בחורים צעירים, להם הזוג מעביר מידי שבוע שיעור בסוגיא הנלמדת בישיבה.
בנוסף, מידי שבוע ישנו סבב בין האברכים לכתיבת תשובה הלכה למעשה בדיני ממונות. חלק מתשובות אלו מתפרסמות בבמות תורניות חשובות.

כבר הפליגו חז"ל במעלה של לימוד בחבורה, ואכן זכינו לקבוצה מגובשת ומיוחדת במינה של תלמידי חכמים צעירים אשר עמלים ושוקדים יומם וליל בשמחה, מתוך אהבת התורה ויראת שמיים.
בנוסף לקבוצת הלומדים יום שלם, ישנם גם קבוצת לומדים המשלבים עבודה בבקרים ומגיעים לכולל בצהרים ולומדים את הסוגיות הנבחרות מתוך הלימוד המלא של שאר החבורה.
מיקומו של הכולל הינו בתוך בית המדרש הגדול של ישיבת ההסדר-גבוהה שדרות. אנו רואים בשילוב הכולל בתוך הישיבה שליחות חשובה שהתלמידים הצעירים יראו את עמל התורה של האברכים הבוגרים, וגם רווח גדול עבורנו מעוצמתו של בית המדרש שהינו תוסס וחי בכל שעות היום.

תפילתנו שחפץ ה' בידנו יצלח, ונזכה אכן להגדיל תורה ולהאדירה.

לפרטים נוספים: הרב אביעד תפוחי 052-4548760

בית הדין לממונות

בראשות בית הדין לממונות בישיבתנו עומד ראש הישיבה הרב דוד פנדל, יחד עמו יושבים בהרכב תלמידי חכמים גדולים מרבני הישיבה.

בית הדין פועל כמוסד בוררות והתדיינות עפ"י החוק של מדינת ישראל.

על מנת לתבוע בבית הדין על הצדדים לחתום על הסכם בוררות, החתימה מחייבת את הצדדים לקבל את פסיקת בית הדין ולאחר ההחלטה של הדיין אף אחד מהצדדים אינו יכול להפר אותו בלא הסכמת הצד השני. במידה ואחד הצדדים מסרה לקיים את פסק הדין, ניתן יהיה להוציאו לפועל באמצעות רשויות החוק במדינה.

הגשת בקשה לבוררות בבית הדין היא הליך פשוט וזול לעומת הגשת תביעה בביהמ"ש.
בשנים האחרונות אנו עדים לפניות רבות יותר לבית הדין הרבני מהציבור הדתי, הרואה בו סמכות ראשונית להוצאת הצדק לאור.

תחומי הפעילות של בית הדין:

 • הלוואת והסכמים פיננסיים
 • יחסי קונה ומוכר
 • יחסי עבודה בין עובד שכיר/קבלני למעסיק
 • תנאי עבודה ושכר
 • פיצויים
 • יחסי שכנים
 • מניעת נזק הדדי
 • בתים משותפים
 • זכויות שימוש בנכס משותף
 • יחסי שותפים

כדי להתדיין בפני בית הדין יש להוריד את הטפסים הנמצאים באתר, לפנות למזכירות בית הדין ולשלם אגרה.

אגרת בית הדין היא 400 שקלים. הסכום מחולק לשני תשלומים: 200 שקלים עם פתיחת התיק ו-200 שקלים נוספים במידה והתיק יגיע לדיון.

לא יקבע תאריך לדיון לפני הסדרת האגרה כנדרש.
ניתן לשלם בהמחאה במשרדי הישיבה: 08-6611360
מזכיר בית הדין: הרב צחי מויאל 050-5100069

סדר הפעולות הנדרש לדיון בפני בית הדין לממונות:

 • תשלום אגרה ראשונית- 200 ₪
 • חתימת התובע והנתבע על שטר הסכמה לבוררות בפני בית הדין לממונות.
 • מילוי כתב התביעה על ידי התובע.
 • משלוח כתב התביעה לנתבע על ידי התובע או על ידי מזכירות בית הדין.
 • הגשת כתב הגנה על ידי הנתבע למזכירות בית הדין.
 • השלמת תשלום האגרה- 200 ₪
 • קביעת תאריך הדיון.
 • דיון או דיונים בפני בית הדין.
 • קבלת פסק הדין (כשבועיים לאחר תום הדיון).

בסיום התהליך באחריות התובע לממש את פסק הדין בצורה ישירה מול הנתבע או באמצעות ההוצאה לפועל.

תורה ואקדמיה

בישיבתנו ישנה תכנית הפותחת את האפשרות לשילוב לימודים אקדמאיים במסגרת הישיבה.

במסגרת התכנית, לומדים הבחורים לימודי השכלה גבוהה ובמקביל מתגוררים בישיבה ויחד עם זאת לומדים כ10 שעות שבועיות בבית המדרש כחבורה אחת.
יתרונות התכנית: יש בה תמריצים גדולים עבור התלמידים לפנות ללמוד לימודים אקדמאיים החשובים למשק, כגון: משפטים, הנדסה, ניהול, חינוך וכדו', ויחד עם זאת עדיין להמשיל להיות קשורים ללימוד תורה ולישיבה.
את התוכנית מוביל ומנהל הרב נחום נגר (מחזור ג' בישיבה) . הסטודנטים מקבלים מלגת לימודים מלאה ומלגת קיום בסיסית עבור הלימודים.

תורה ואקדמיה לאברכיות

בישיבתנו ישנה תכנית ייחודית שמיועדת לנשים שבני הזוג שלהם לומדים בישיבה [ אברכים]

מטרת התוכנית היא לחבר את נשות האברכים לעולמה של תורה.

התוכנית הינה שילוב מיוחד שבהם הנשים לומדות באקדמיה , ערב בשבוע הם נפגשות ל3 שעות לימוד תורה שמגבש את הקבוצה ומחבר אותם לישיבה , בשילוב תוכנית של חסד בעיר , עזרה למבוגרים ולילדים.

יתרונות התוכנית:
▪️ התוכנית מסייעת לאברכים בשנות לימודיהם בישיבה.
▪️ מחברת את נשות האברכים לישיבה ולעולמה של תורה.
▪️ התוכנית מסייעת לתושבי שדרות ע"י פעילות של חסד שמקיימות האברכיות.

את התוכנית מוביל ומנהל הרב נחום נגר (מחזור ג' בישיבה) . הסטודנטים מקבלים מלגת לימודים מלאה ומלגת קיום בסיסית עבור הלימודים.

 

מכון המחקר של הישיבה:
לישיבתנו מכון מחקר הפועל בשני מישורים:
א. המכון עוסק בהוצאת ביאור שיטתי ומדויק לכל כתבי הרב אברהם יצחק הכהן קוק. העבודה כוללת הגהה מדוקדקת של כתבי הרב בהשוואה עם כתבי יד, ניקוד מדויק וביאור עוקב משפט אחר משפט של הכתבים, בתוספת הרחבות ומבואות.
חזון המכון הוא הוצאת ביאור על כל כתבי הרב קוק, אחד מהוגי הדעות החשובים ביותר בעולם היהודי, והרבני בפרט.

ב. המכון עוסק בהחייאת המשפט העברי דרך חקר תורני והנגשה הלכתית.
העבודה כוללת את החלק הראשוני של בירור שיטתי של דעת הראשונים בנושא הליבה של דיני ממונות, וממשיכה ליישום עקרונות אלו בכל תחומי המשפט.
חזון המכון הוא הוצאת סדרה של ספרים המשקפת את השתלשלות התורה שבעל פה בנושא המשפט החל מהגמרא וכלה במפגש עם חוקי מדינת ישראל ומנהג המדינה המודרני.

אנו עם הפנים קדימה לקראת התרחבות למחקרים נוספים…

חדש!!! חנות דיגיטאלית לרכישת ספרים מאת רבני הישיבה במיוחד בשבילכם! מוזמנים לקחת חלק בבניין התורה!
מכון מחקר ורכישת ספרי רבני הישיבה דף נחיתה לרכישה:
הרב חגי לונדין – "הראי"ה המבואר", " מאמרי ליבה במשנת הרב קוק".
הרב שי סבג – "קנה מידה"
הרב דרור אריה – "והיה מחניך קדוש"
הרב אריאל בראלי – "כסף כשר"
הרב יונתן קירש – "מעלות המקווה"
הרב אהרון בק – "בן 13 למצוות"
הרב אביעד תפוחי – (עזר משפט?)

(בטיפול דוד בר חיים- 052-5802841)

 

שיעורים וסדנאות לזוגות ובניין הבית:
הישיבה מסייעת לזוגות צעירים בתחילת דרכם, החל משיעורים על זוגיות המועברים לבני הישיבה עוד מלפני החתונה ועד סדנאות לנשות האברכים במהלך הנישואין.
בשנה החולפת היו מס' סדנאות על: "זוגיות בתוך ישיבה" שהועברה ע"י הרב שילה טובי ורעייתו לזוגות האברכים, כעת, יש סדנא לנשות הכולל מפי הרבנית: אופירה סופר, רעיית ראש הכולל הרב יצחק סופר בנושא: "בית של תורה".
בנוסף, למעוניינים, יש ליווי מטעם הרבנים ומקום להתייעצויות בנושא זוגיות, פוריות ומעטפת לזוגות הנשואים בין הטריים עד לבוגרים יותר.