img

חדש בישיבה

הצג חדשות לפי שנה:
תשע"ז

הכנסת ספר תורה להיכל הישיבה

הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש בישיבת ההסדר ע"י הרב דרור אריה שליט"א, במעמד הרב הראשי הספרדי לישראל הרב יצחק יוסף שליט"א ורבני הישיבה שליט"א.

קיראו עוד

שבת בוגרים

פרשת מטות ומסעי זכינו לארח בישיבה את בוגרי מחזור ז' ו ה', לשבת בסימן "חיים של תורה" בשבת זכו הבוגרים ומשפחותיהם לשיעורים מפי ראש הישיבה, ורבני השיעור, את השבת חתמו בסעודה ...

קיראו עוד