img

חדש בישיבה

חזרה לרשימת חדשות

בית ישיבת ההסדר שדרות מרכין ראשו עם פטירתה של הרבנית גולדי פנדל ז"ל, אמו של ראש הישיבה הרב דוד פנדל יבל"א.

בית ישיבת ההסדר שדרות מרכין ראשו עם פטירתה של הרבנית גולדי פנדל ז"ל, אמו של ראש הישיבה הרב דוד פנדל יבל"א.

הלוויתה תתקיים יום ראשון ד' תשרי תשע"ח, בבית העלמין 'ארץ החיים' בבית שמש בשעה 14:30.

יושבים שבעה ב'בית טובי העיר' ברחוב מלכי ישראל 36 י"ם.

בנחמת ציון וירושלים ננוחם

מוסדות ישיבת ההסדר שדרות