img

תרבות המערב - הרב חגי לונדין (ערוץ מאיר)

ע"י: הרב חגי לונדיןלשמיעת כל השיעורים בסדרה לחץ על התמונה למעלה:


*שיעורים אלה הועברו והוקלטו בערוץ מאיר. שיעורים דומים מועברים בישיבת שדרות במהלך השנה.