img

תוצאות חיפוש

נמצאו 2 שיעורים בחיפוש

החיפוש שלך: רב: הרב חיים סאסי

נושא
K
הלכות עירובין -צבא-הרב סאסי - הלכות עירובין-צבא-הרב חיים סאסי
הרב חיים סאסי

קיטלוג השיעור:
  הכנה לצבא / הכנה לצבא

2
הרב חיים סאסי

קיטלוג השיעור:
  הכנה לחיים / בין הזמנים