img

בית דין לענייני ממונותתורה, בייחוד תורת א"י היא תורה ששייכת לכל החלקים במציאות. "מלא כל הארץ כבודו" תורת ה' שייכת עוסקת ונמצאת בכל תחום ותחום בחיינו. כל תלמיד שמגיע לישיבה ומתגייס דרכה לצבא יודע שאת מה שהוא למד והפנים בישיבה, הלימוד הזה צריך לבוא לידי ביטוי בצבא. אין הפרדת רשויות בין עולם הרוח לעולם המעשה, להפך, תורת ה' שייכת לעולם הרוח והמחשבה האצילה והיא ממשיכה וצריכה לבוא לידי ביטוי בעולם המעשה החומרי והמציאות הממשית.

בית דין לממונותבבית המדרש בשדרות כבר נמשך זמן רב ע"פ אותו עיקרון יסוד בתורתנו (שתורת ה' תמימה משיבת נפש כאשר היא תמימה – שלמה אזי היא משיבת נפש) - בית דין לענייני ממונות. ראש הישיבה הרב דוד פנדל ביחד עם הרב דרור טוויל והרב אריאל בראלי ייסדו בית דין שבו אפשר למצוא מענה הילכתי לבעיות בין בני אדם בכל מה שקשור לדיני ממונות.

ההתעוררות הרוחנית שיש בשנים האחרונות בעיר שדרות בזכותה של ישיבת ההסדר ואנשי הגרעין התורני הצריכו לתת מענה להרבה אנשים מהאזור בשאלות הלכתיות סבוכות ועכשיו אפשר למצוא תשובה והכרעה כאן בשדרות בבית דין בישיבת ההסדר.

לפני זה נאלצו כל מי שרצה למצוא מענה הילכתי  לבעייתו היה צריך לחפש תשובה ולהרחיק למקומות אחרים מחוץ לשדרות.

באתר של הישיבה אפשר למצוא שאלות ותשובות מפסקי הבי"ד כמו כן גם שאלות אפשר לשאול דרך הצור קשר שבאתר.

מזכיר בית הדין- אלאור טוויל 052-6242996