img

חברותא בוגר מישיבת ההסדרחברותא בוגרהשנה אנו ממשיכים פרויקט ותיק בשיתוף עם הנתיב הישיבתי של התיכון הדתי בעיר "חברותא בוגר מישיבת ההסדר".תלמידים בנתיב הישיבתי בשדרות אשר נפגשים ולומדים עם תלמידי ישיבת ההסדר בשדרות, באופן אישי "אחד על אחד" התלמידים הינם תלמידים מרקע מסורתי-דתי ברמות שונות.

השנה, החלטנו להרים את הפרויקט מדרגה ומעבר לכך שהחברותות נבחרו בקפידה, תוך כדי התאמה אישית לכל אחד ואחד לפי סגנונו וצרכיו, אנו מתכוונים לשדרג את הפעילות ולהרחיבה לדברים נוספים.

הפעילות היא בסוף יום הלימודים של התלמידים, בתיאום עם מערכת בית הספר והיא נקבעה לפי בקשת התלמידים שחוו את החוויה של החברותות בצורה כזאת או אחרת בעבר והיו מאוד מעוניינים להמשיך בפעילות.

התלמידים מגיעים לישיבת ההסדר ושם מתקיים המפגש השבועי, מתוך רצון לחשוף את התלמידים לאווירה העוצמתית והמיוחדת של בית המדרש.

מטרת הפרויקט היא לנסות ולהפגיש את התלמידים עם תלמידי ישיבה בוגרים עם יראת שמים ולנסות שהתלמידים יכירו את עולם התורה ע"י מגע ישיר ובלתי אמצעי עם בחורי הישיבה וכן ליצור חברויות אמת בניהם, כך שאם לדוגמא יש להם התלבטות אישית מסוימת או רצון לדבר על נושא מסוים- הבחורים מהישיבה הם הכתובת והם הדוגמא האישית שלהם. בנוסף, יש חשיבות גדולה מאוד לפרויקט של "חברותא בוגר" במקום כמו שדרות, עיר שסבלה מירי מסיבי וממושך של רקטות קאסם והמתיחות והלחץ שהיו בעיר השפיעו מאוד על חיי התושבים ובפרט תלמידי התיכונים שנותרו להם משקעים רבים מתקופה קשה זאת (שנקווה שלא תחזור). הידיעה שיש מקום שאפשר ללכת אליו להתחזק ולהתעודד ויש שם אנשים שמוכנים לעזור ולהקשיב עוזרת להרבה תלמידים להתמודד עם המציאות הקשה שהם חוו ולנסות לשכוח את הרגעים הקשים שעברו עליהם.

חברותא בוגרכפי שהזכרנו, הפעילות הזו היא פעילות על פי רצונם של התלמידים ובהתנדבות מוחלטת מצד בחורי הישיבה שמאוד שמחים ומעוניינים בקשר המיוחד הזה.

בנוסף, הכוונה היא להרחיב את הקשר וליצור מעין קהילה גדולה של כל הבחורים והתלמידים וזאת ע"י מסיבות משותפות, טיולים וסעודות שבת משותפות ובסופו של דבר שבחורי הישיבה יוזמנו גם לבתי התלמידים ויתחילו את הקשר עם המשפחות עצמם 

בע"ה נצליח לקרב את הלבבות ולהגדיל תורה ולהאדירה.