img

התורה פורחת בדרוםשבושיםישיבת ההסדר בשדרות ישנה אווירת לימוד מיוחדת, התברכנו ברמי"ם תלמידי חכמים המדריכים בלימוד העיון ואהבת הלימוד. תוגברנו בצוות גדול של אברמי"ם ( מושג חדש של אברכים העוזרים לבחורים איך לקנות כלים בלימוד העיון). בלימוד הבקיאות, אנו מדגישים את חשיבות החזרות ועוד חזרות (כדברי הרב קוק באיגרותיו "... ואבקש מאוד להרגיל עצמך לחזור לפחות עשר פעמים כל פרק קודם שתתחיל פרק אחר").

זכינו לשיעור דו שבועי קבוע של הרה"ג אשר וייס שליט"א מגדולי התורה בדור וכך מתוודים הבחורים לגדולי תורה ושיטת לימוד ברמה גבוהה.

הישיבה נתברכה גם בלימוד אמונה בטובי מגידי השיעורים המגיעים לשדרות: הרב ערן טמיר, הרב חגי לונדין, הרב קובי דביר וכו'.

אווירה של ישיבה

איך אפשר לתאר אווירה? זה דבר שצריך לחוות!

שירה בסעודה שלישית, יחס הרבנים, התלהבות מלימוד,דיבוק חברים ויחס לתושבי העיר.

וגם... נתינה לכלל

חלק מהתפתחות של בן תורה וכחלק מאחריות הפשוטה לכלל, אנו רואים אתגר משמח להקדיש זמן ללמוד ולהפיץ תורה בקרב בני הנוער והאוכלוסייה הותיקה בעיר. אפילו שעה שבועית מכמה בחורים מצטרפת לכוח אדיר שמחולל מהפכה בעיר כולה, מהפיכה אשר בונה בחורים מלאים תורה החדורים יראת שמים ורגישות לחברה.

 

 

שמיניסט יקר!


ישיבת ההסדר-גבוהה שדרות מזמינה אותך לבוא ולהתרשם מאופייה הייחודי ומדרכה של הישיבה.
בכדי שנוכל להיערך בהתאם אנו ממליצים על תיאום מראש.

משרדי הישיבה – 08-6611360

או לאחראי שבושים:

דביר מנחם מסאמי- 050-2103353

אריאל צאלף- 053-7785776

שמעון תורג'מן- 050-2581718

או למייל lapid@goldmail.net.il