img

תורה ואקדמיהתורה ואקדמיה- התחלנו זה השנה השלישית את פרוייקט "תורה ואקדמיה" לבוגרי הישיבה. במסגרת התוכנית, לומדים הבחורים במחלקות ההנדסה השונות של מכללת סמי שמעון ואוניברסיטת באר שבע  ובמקביל מתגוררים בישיבות ולומדים כעשר שעות שבועיות תורה בבית במדרש.

לתוכנית זו יתרונות גדולים: היא מתמרצת את הבוגרים ללכת  ללימודי הנדסה החשובים למשק, ולאו דווקא ללימודי מינהל עסקים ומשפטים וכדו' שהיוו עד כה את הבחירה הראשונה ונותנת לבחורים הזדמנות להמשיך וללמוד תורה ולהיות קשור לבית המדרש.

את התוכנית מוביל ומנהל הרב נחום נגר (מחזור ג' בישיבה) . הסטודנטים מקביל מלגת לימודים מלאה ומלגת קיום בסיסית עבור הלימודים.

- תמונות מהכנס השנתי של המסלול.

לפרטים נוספים- משרדי הישיבה 08-6611360