img

בית הדין לממונות- פרסום פסקי דיןמכון "משפט לעם"  השייך לעמותת פתחים רואה את ייעודו בהגברת המודעות לדיני ממונות. ליישם את דיני התורה במציאות המודרנית.

הלכות אלו נוגעות להגינות במסחר, לזכויות יוצרים ולנושאים אחרים המאפשרים שעיסוק ב"כסף" ובעניינים כלכליים יהיה כשר.

גולת הכותרת של פעילות המכון היא מפגש ישיר עם מאות תלמידים ובני נוער בו מלבנים באופן משותף דילמות ממוניות המוצגות באמצעות סרטים שהופקו על ידי המכון.

בדרך זאת אנו שותפים לעיצוב דור חדש הרואה במשפטי ה' מקור לפתרון שאלות כספיות העולות בחיי יום יום.

כמו כן מתכנסת מדי שבוע בחסות המכון קבוצת אנשי עסקים ללימוד משותף של הלכות משא ומתן ושיווק כשר. המפגש מזין ומפרה הן את העוסקים בחיי המעשה והן את רבני המכון הנדרשים ללבן שאלות העולות מן השטח.

קישור לאתר המכון: http://mishpatlaam.co.il

ן

סרטון הסברה קצר על פעילות המכון:


כ

כנס מכון משפט לעם בישיבת ההסדר שדרות:
 

            
     
 

לצפייה בשיעורים נוספים של המכון באתר של הישיבה לחץ כאן!

 

לחץ פסק דין 1
   
   

 

 

 

 

 

 

Code Image - Please contact webmaster if you have problems seeing this image code * Please enter this code into the field below it. Letters are not case sensitive.