img

איירחודש אייר הוא החודש המחבר קדושת שמיים עם קדושת ארץ, חודש בו זכינו להתחדשות עצמאותנו בארץ הקודש.

ערב יום העצמאות- על קדושת היום זכינו ללמוד עם תלמידי ישיבת נתיב אריה  שכמידי שנה מגיעים לישיבתנו. לאחר תפילה חגיגית וסעודת חג, יצאה הישיבה ברוב עם לשמוח בריקודים במרכז העיר.

למחרת יצאה הישיבה לטיול ישיבתי.

יום העצמאות

ביום ירושלים יצאנו לרקוד ולשמוח על הזכות שנפלה בחלקנו ביום זה- שחרור ירושלים.

כמו כן קיימנו לימוד עם תלמידי הנתיב הישיבתי שבשדרות בענייני דיומא. את אירועי היום סגרנו בסעודה חגיגית שבה השתתפו רבני ואברכי הישיבה ומשפחותיהם יחד עם תלמידי הישיבה. במהלך הסעודה הוקרן סרט מרגש.

יום ירושלים