img

שאל את הרב

ראש השנה

שאלה:

האם מותר להתקלח בראש השנה?


התשובה:

למעשה: אפילו לאשכנזים בראש השנה שיש יומיים חג, והחום גבוה, אדם מצטער מאוד כשאינו מתקלח. על כן מותר להתקלח במים פושרים יש להיזהר שלא לסחוט את השיער בידיים אלא לנגב במגבת

לנוהגים כרב עובדיה- מותר גם המים חמים שהוחמו בדוד שמש

להדפסת התשובהPrint