img

שאל את הרב

זכויות יוצרים בספרים וכד'

שאלה:

שלום וברכה,
רציתי לשאול: אם אני כותב ספר שלא למטרות מסחריות, אלא לשם שמיים בלבד, ומשתמש תוך כדי בתכנים שיש להם זכויות יוצרים [שכתוב בהם "אור לא להעתיק ללא אישור מפורש מהמוציא לאור" וכדומה] - האם יש בכך איסור גזל?
האם יש הבדל בין אם הכותב נפטר [לדוגמא אם הספר הוא של החפץ חיים זצ"ל] או לא?

תודה רבה וחזק וברוך!


התשובה:

.מטרה לא מקדשת את האמצעים וכן אסור להשתמש בתוכנות מוגנות גם לשם שמיים

.ברור היחיד הוא אם היית מסתדר בלעדיהם ולא היית רוכש אותם שאז אתה לא מפסיד אותם

.יאין הבדל מי מחבר את הספר כי הזכויות יוצרים שייכים למוציא לאור

להדפסת התשובהPrint