img

שאל את הרב

ראש השנה בישיבה?

שאלה:

האם יש מקור הלכתי להישארות בראש השנה בישיבה או שמא מסתתר רעיון אמוני מרומם ?


התשובה:

אמנם אין מקור הלכתי, אך מניסיוננו בחיים לרוב האנשים זו חוויה שמפיעה על המוטיבציה להתקדמות במשך החיים. אך אין ספק כי זה עדיין תלוי בבחור לאן הוא לוקח את זה

להדפסת התשובהPrint