img

שדרות בתקשורתראש ישיבת שדרות: תלמידי חכמים לא עוזבים את העיר - סרוגים (מרץ 2012)

רוח יצוקה - ראש יהודה (דצמבר 2011)

ישיבת שדרות ביקרה באיתמר - ערוץ 7 (מרץ 2011)

שנתיים לעופרת יצוקה: בשדרות זוכרים את הלוחמים שנפלו - סרוגים (דצמבר 2010)

הבנתי שמפה אני לא יוצא ואני צריך למסור את הנפש - סרוגים (אפריל 2010)

תלמידי שדרות: שמחים וחוששים - ערוץ 7 (אוגוסט 2008)

ישיבת ההסדר בשדרות: לא מפחדים, לומדים - Ynet (ינואר 2008)

בנט לתלמידי הישיבה בשדרות: אתם כיפת הברזל - ערוץ 7 (נובמבר 2012)

המצב בדרום: החרדים בורחים; ישיבות ההסדר נשארות - סרוגים (נובמבר 2012)

"המשפחה ניצלה בזכות התורה של ישיבת ההסדר" - ערוץ 7 (דצמבר 2012)

שדרות: סרט מלחמה - מקור ראשון ( ב' כסלו)

"מחזק שאתם נמצאים איתנו" - ערוץ 7 (דצמבר 2012)

"נמיט מכה ניצחת על החמאס" - ערוץ 7

ראש ישיבת שדרות : לחזור לגוש קטיף - ערוץ 7

למרות הרקטות: כך ניצלה החתונה  - וואלה 

האולם לא ממוגן? מתחתנים בישיבה בשדרות- ערוץ 7

האולם באשקלון לא ממוגן? החתונה התקיימה בישיבת שדרות- סרוגים

"שטח כינוס" בישיבת ההסדר בשדרות- ערוץ 7

"כיתת כוננות" - גם בישיבת שדרות- ערוץ 7