img

מסלוליםמסלול ההסדר

מסלול זה מיועד לבוגרי כיתה י"ב. על התלמיד לדחות את גיוסו במהלך כיתה י"ב. שנת הלימודים נפתחת בר"ח אלול. במהלך השנה ישנם שלושה פרקי לימוד:

זמן אלול - ר"ח אלול ועד למוצאי יום הכיפורים.
זמן חורף - ר"ח מרחשוון ועד לר"ח ניסן.
זמן קיץ - מר"ח אייר ועד לט' באב.

הלימוד המרכזי והעיקרי בישיבה הוא גמרא. המסכתות הישיבתיות נלמדות בעומק ובעיון רב. לימודי הגמרא מחולקים לשני מסלולים עיקריים עיון ובקיאות. בלימודי העיון רוכש התלמיד מיומנות בלימוד גפ"ת, עיון בראשונים ובאחרונים על סדר דפי המסכת. זהו לימוד איטי המתבצע בהדרכה צמודה של הר"מ בצירוף דפי מקורות ושאלות הכוונה. בלימודי הבקיאות הנלמדים בסדר ערב, קצב ההתקדמות מהיר יותר, ההדרכה יותר כוללנית והדגש הוא על הספק וחזרות על החומר הנלמד.

לימודים נוספים קבועים בסדר היום: הלכה, תנ"ך, מחשבה, אמונה, מוסר, פרשת השבוע, ענייני מועדים ועוד.


שנות הישיבה:

  • שנה א' - ישיבה. בסופה של שנה זו עוברים תהליך של מיון וחיול.
  • שנה ב' - המחצית הראשונה של השנה בישיבה. לקראת סוף חודש אדר, יציאה לשירות פעיל בצבא.
  • שנה ג' - שירות צבאי מלא.
  • שנה ד' - ישיבה.
  • שנה ה' - ישיבה.

החל מן החיול (בסוף שנה א') ולמעט פרק השירות הסדיר (אמצע שנה ב' עד סוף שנה ג'), נמצאים תלמידי הישיבה בשל"ת (שירות ללא תשלום) הזכויות והחובות בפרק זמן זה מפורטות בפקודות הצבא.

ישיבה גבוהה

מסלול זה מיועד לבוגרי כיתה י"ב. תלמידים הבוחרים במסלול זה, מתוך שאיפה להתגדל בתורה בשנים הראשונות ללימודים בישיבה, ורק אח"כ לצאת לשירות הצבאי, ילמדו בתחילת דרכם את התוכניות המצוינות במסלול ההסדר. בשלב שני, יזכו תלמידים אלו לקצב לימודים אינטנסיבי יותר, בעיקר בתוכניות של לימודי בקיאות והספק בכל תחומי הלימוד.

ראוי להדגיש שהישיבה מעודדת מסלול זה, רק כאשר מספר מסוים של תלמידים בוחרים בו. על מנת שהישיבה תוכל לקיים מסגרת זו בצורה נאותה וראויה.

תלמידים אלו צריכים מידי שנה לדחות את גיוסם לצה"ל במסגרת "תורתו אומנותו", זכויות וחובות במסלול זה מפורטות בפקודות הצבא

כולל הלכה

מטרה בלימודי הכולל היא לבנות ולעצב דמות של תלמיד חכם ארץ ישראלי, עם זיקה לציבורים שונים ומגוונים. תלמיד חכם בעל שיעור קומה רוחני גבוה: בתלמודים, בפסיקה, במקרא ובמחשבת ישראל לגווניה השונים, שיוכל ע"י דמותו התורנית להשתלב בעיצוב פני החברה היהודית בכלל והישראלית בפרט.
במהלך שנות הלימודים בכולל, עוסקים בשלוש תוכניות מרכזיות בלימודי ההלכה למעשה:

  • הלכות שבת.
  • הלכות איסור והיתר.
  • הלכות נידה ומקוואות.

בישיבת קיים כולל מבחני הסמכה לרבנות ,שבראשו עומד הרב יצחק סופר. לימודי ההלכה בישיבה מתייחדים בכך שכל אחד יכול ללמוד כל נושא שהוא,עליו מעוניין הבחור להיבחן (שבת ,נידה ,איסור והיתר,אבלות, חופה וקידושין ומקוואות) ,וזאת בשונה מהמסלולים הרגילים בהם כלל התלמידים לומדים נושא אחד בלבד.

בקבוצת הלימוד עם ראש הכולל לומדים כ-30 אברכים ובחורים משיעור ו'.

הניגשים לבחינה של הרבנות הראשית, וב"ה תלמידי הכולל נחלו הצלחה בבחינות הרבנות עד כה.

העומדים בבחינות ההסמכה של הרבנות הראשית לישראל בנושאים אלו, יזכו לתעודת רב שכונה (לאחר שעמדו אף במספר בחינות נוספות)

כמובן שבשנות הלימודים בכולל קיימת זיקה משמעותית בין האברכים לבין תלמידי הישיבה הצעירים, ובנוסף משתלבים האברכים בלימודים תורניים נוספים. לא מתקבלים ללימודים אלו תלמידים שלא למדו קודם לכן במסגרת הישיבה.

כולל דיינות

הכולל קולט מספר מצומצם של המצטיינים מבין אברכי הישיבה ומכשירם לשמש כדור הבא של מרביצי התורה והדיינים בארץ.הלימוד בכולל הינו תובעני ביותר ודורש עמידה בתוכנית לימודים עקבית ומובנית המבוססת על התמסרות מוחלטת ללימוד התורה בלימוד מעמיק ואינטנסיבי. מסגרת הלימודים בכולל אורכת כשמונה שנים. בית המדרש בשדרות מתמקד בעיקר בלמידה מעמיקה של גמרות בסדר נזיקין שו"ע חלק "חושן משפט" העוסק בדיני ממונות, ובגמרות מסדר נשים ושו"ע חלק "אבן העזר" הועסק בסוגיות אישות קידושין וכו', מתוך מגמה ליישב את הנלמד אליבא דהלכתא והעמקה בסוגיות בנות זמננו.

הרב אביעד תפוחי וכיום יש בו כ-10 אברכים. ראש הכולל

מכון הוראה

מכללת יעקב הרצוג - תורה ואקדמיה
מכללת יעקב הרצוג מובילה מזה למעלה מארבעים שנה את מהלך החיבור שבין עולם האקדמיה והפדגוגיה לעולם התורני-ישיבתי של הציונות הדתית בארץ ובעולם. המכללה סוללת נתיב של תורה וערכים, אמונה ומחקר, ברוח חזונם של ראשי ישיבת הר עציון, הרב יהודה עמיטל זצ"ל ויבדל"ח הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין, והעמידה דורות של מחנכים בארץ ובתפוצות

עמקות תורנית ומצוינות אקדמית
מכללת יעקב הרצוג חרתה על דגלה שילוב של מחויבות תורנית גבוהה, יחד עם מצוינות אקדמית. המכללה מובילה מהפכה ארוכת שנים בעולם הישיבות, בהציגה דגם שילוב בין אוצרות הדעת היהודיים והישגי המחקר האקדמי.

שליחות חינוכית
מכללת יעקב הרצוג העמידה עד היום לרשות העם היהודי אלפים רבים של מחנכים ומחנכות, חדורי מוטיבציה חינוכית וערכית, בעלי ידע מעמיק במקצועות היהדות ומוסמכים אקדמית. המכללה מהווה עבורם מקור ידע ומרכז השראה לרעיונות חדשים בחינוך היהודי.  
תלמידי הישיבה הנמצאים בשנה הרביעית ללימודיהם בישיבה מתחילים את לימודי המכון כאשר השנה הראשונה כולה מוקדשת ללימודים בישיבה למעט ימים מרוכזים המתבצעים ימים ספורים בבין הזמנים, מהשנה השישית התלמידים נוסעים לשיעורים "במכללת הרצוג"
שאר לימודי הקודש מתקיימים בישיבה במהלך השבוע ,הלימודים הם ישירות לתואר אקדמי , קרי תואר בחינוך.
היתרון בתוכנית זו היא שימי הלימודים המקצועיים מתרכזים רק בימי שישי ,כך שהדבר לא מפריע לבחורים ללמוד במהלך השבוע בישיבה בצורה נינוחה